Over ons

Hoe het begon

Op 8 mei 2017, trouwden Kenneth Shipipa en Gerlinda Bruijnes. Ze verhuisden van Windhoek naar Rehoboth om zich in te zetten voor de minder bevoorrechte kinderen in deze gemeenschap. Drie maanden later (augustus 2017) gaf God hen een visie voor een veilige plek voor kinderen in Rehoboth, met daarbij de naam “Lighthouse”. Zij begrepen op dat moment niet goed waarom God hen deze visie gaf, en ook wisten ze niet wat ze er mee moesten. Ze waren immers op dat moment betrokken bij een andere organisatie. 
In april 2018 wisten Kenneth en Gerlinda dat het tijd was om te stoppen bij de organisatie waarbij ze betrokken waren. Vanaf dat moment begonnen steeds meer dingen op hun plek te vallen. Duidelijk werd dat zij tijd moesten nemen om opnieuw toegerust te worden. Ook werd het duidelijk dat God hen na deze toerusting wilde gebruiken om een bediening te starten in Rehoboth. In de periode van toerusting werd het beeld steeds duidelijker van hoe hun bediening eruit zou komen te zien. Ook werd de visie die ze in augustus 2017 mochten ontvangen, bevestigd. Lighthouse Ministry moest een bediening worden die erop gericht is kinderen en tieners tot bloei te laten komen. Samen te ontdekken wie zij zijn in Christus en wat hun talenten zijn. Een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en verder mogen ontwikkelen. Deze bediening zou zich niet alleen richten op het kind zelf, maar ook op de familie en de omgeving van het kind. Zodat er een gezonde gemeenschap kan ontstaan.

“Geven van licht en richting”

De betekenis van de naam Lighthouse

Een vuurtoren brengt licht in de duisternis. Lighthouse Ministry brengt Gods licht in een gemeenschap waar zoveel duisternis is. 
Daarnaast geeft een vuurtoren richting aan schepen. Lighthouse Ministry wil kinderen en tieners helpen ontdekken wie ze zijn en ze tot bloei laten komen, ze richting geven aan hun leven. 

Missie

We willen een plaats creëren waar kinderen en tieners God leren kennen. Ieder mens is gemaakt naar het beeld van God, is ook gemaakt om met Hem in relatie te zijn. Door deze relatie met God wordt er voorzien in 3 hoofdbehoeften van mensen namelijk aandacht/liefde, veiligheid/zekerheid en autonomie. Door verbonden te zijn met God is er altijd liefde, zekerheid en een vrije keuze. Door de kinderen en tieners bekend te maken met God, kunnen ze Zijn liefde leren kennen, kunnen ze ontdekken hoe God hen gemaakt heeft en naar hen kijkt. Ontdekken ze dat ze waardevol en geliefd zijn, welke talenten God hen heeft gegeven. Vanuit deze basis kunnen ze een vrije keuze maken om God te volgen in Zijn plan. We willen ze helpen om verder te groeien en ontwikkelen, zodat zij verantwoordelijkheid kunnen nemen over hun eigen leven en zo licht mogen zijn voor hun omgeving.  

Visie

Lighthouse ministry is een veilige plek voor kinderen en tieners, waar het Licht en de Liefde van God zichtbaar en voelbaar is. Veel kinderen in Rehoboth groeien op in gebroken gezinnen. Ze zijn bezig met overleven i.p.v. leven. Wij willen deze kinderen en tieners helpen te ontdekken wie ze zijn, en zo tot bloei en leven brengen. We willen ze leren dat ze tot veel meer in staat zijn dan zij denken (Fil. 4:13), dat ze samen met God een vrije keuze hebben in hun leven. Een plek die kinderen en tieners helpt om in hun volle potentie te wandelen. Waar waardigheid en verantwoordelijkheid hersteld wordt. We richten ons daarbij op het kind, maar ook op de omstandigheden waarin het kind zich begeeft. Om zo samen te bouwen aan een gezonde gemeenschap waarin het kind opgroeit.